Over slachtoffers en daders

Ooit sprak ik twee vrouwen die smakelijk verhaalden hoe zij vroeger op school met inzet van al hun charmes leraren verleidden tot hoge cijfers. Jaren later, vonden zij dit nog steeds normaal gedrag. Ik wist niet wat ik hoorde. Het was in de tijd dat iedere vrouw in aanraking kwam met overdreven aandacht van mannen en niet beter wist dan dat het erbij hoorde.

Jaren later kwamen bij Bureau Vertrouwensartsen, de voorloper van Veilig Thuis, de eerste meldingen van kindermishandeling binnen van gescheiden ouders – vaak moeders – over het seksueel misbruik van de andere partner – vaak de vader. Schokkende verhalen. Maar toch, na veel meldingen kon men er niet om heen dat sommige meldingen verdacht veel leken op een afrekening over de hoofden van de kinderen heen.

Sinds een paar jaar hebben we MeToo, dat, – waar anders – begon in de Verenigde Staten in de verrotte holen van de beroemde superrijken of superrijke beroemdheden. De beweging kreeg vleugels en heeft nu definitief, na wat plaagstootjes, Nederland bereikt. Het begon bij The Voice en sloeg over naar Ajax. En volgens het NOS journaal van dinsdag 8 februari is nu de politiek aan de beurt. Gijs van Dijk, lid van de Tweede Kamer en van de PvdA, is die middag per direct opgestapt, want diverse vrouwen hebben over hem geklaagd. Eén vrouw komt aan het woord en haar verhaal gaat over wangedrag van de politicus van jaren geleden. De klacht is ongegrond verklaard, uiteraard door vooringenomenheid van de commissie en doofpotgedrag van de PvdA top. De dag erna blijkt dat de nieuwe klachten komen van vrouwen in de privésfeer; drie van de klachten gaan over ongewenst knuffelgedrag, de laatste is van seksuele aard. Is van Dijk de nieuwe Overmars of Rietbergen? Tuurlijk niet. Is hij over de schreef gegaan. Vast wel. Zit er een luchtje aan? Ja zeker. Een afrekening? Dat weet ik niet. Maar let op, die gaan wel komen.

Teveel mannen zijn daders, teveel vrouwen slachtoffer.
Maar toch. Hoewel deze deur vast al open staat, geef ik er nog maar een flinke trap tegen.
Niet alle mannen zijn daders, niet alle vrouwen slachtoffers.